Malampaya – Kaasu pohjassa

Malampayan kaasukenttä on ollut siunaus Filippiinien energiataloudelle, mutta nyt kaasu on hirttänyt kiinni ja jyrkänne lähestyy…

Malampaya Deep Water Gas-to-Power hankkeen tarina sai alkunsa, kun vuoden 1973 öljykriisin seurauksena Ferdinand Marcos antoi määräyksen etsiä maalle öljy- ja kaasuvarantoja. Malampayan kaasuesiintymä löydettiin Etelä-Kiinanmereltä vuonna 1989.

Esiintymä sijaitsee noin 70 km Palawanin pääsaaresta luoteeseen, hyvän matkaa maan yksinomaisen talousvyöhykkeen sisäpuolelta. Ensimmäiset pihaukset kaasua esiintymästä saatiin syyskuussa 2001 ja kaupallinen tuotanto aloitettiin tammikuussa 2002.

Malampaya on yksityissektorin ja valtion yhteisyritys, jota johtaa Filippiinien energiaministeriö. Shell Philippines Exploration BV toteutti sen rakentamisen ja operoi sitä yhdessä Chevron Malampayan ja valtion omistaman Philippine National Explorationin kanssa.

Malampaya-konsortion omistusosuudet jaettiin seuraavasti: Shell Philippines Exploration BV omisti 45%, Chevron Malampaya 45% ja Philippine National Exploration loput 10%.

Käynnistymisestään lähtien Malampaya on hyödyttänyt maata monin tavoin. Se on vähentänyt tuontiöljyn tarvetta; mahdollistanut puhtaamman maakaasun käytön; nostanut maan energiaomavaraisuutta; lisännyt kaasualan osaamista ja teknistä asiantuntemusta; tarjonnut runsaasti työtä öljy- ja kaasualan ammattilaisille.

Malampaya on ollut viime vuosikymmenien merkittävin hanke valtiontaloudelle. Se on tuonut valtiolle yli 13 miljardin dollarin tulot ja kattanut lähes 20% maan sähköntarpeesta.

Maasta olet tullut…

Malampaya-Camago on syvänmeren kaasu-kondensaattiesiintymä, joka sijaitsee 3000 metrin syvyydessä merenpinnan alapuolella. Filippiinien valtio on tehnyt Malampaya-konsortion kanssa palvelusopimuksen (Service Contract 38), jonka mukaan konsortio saa etsiä ja hyödyntää alueen öljy- ja kaasuesiintymiä vuoteen 2024 saakka.

Sopimuksen mukaan konsortio rakentaa omalla kustannuksellaan alueelta löytyvien luonnonvarojen hyödyntämiseen tarvittavan infrastruktuurin ja saa 40 prosentin osuuden sen tuotoista. Tuotoista 60% kuuluu valtiolle, joka jakaa siitä osan myös Palawanin provinssille jonka alueella kaasukenttä sijaitsee (Suurin osa on jäänyt jakamatta, mutta se on toinen tarina). Sopimuskauden päätyttyä kaikki palvelusopimuksen oikeudet ja kaasun hyödyntämiseen rakennettu infrastruktuuri siirtyy Filippiinien valtiolle.

Malampayan ensimmäinen kehitysvaihe sisälsi viisi mannerjalustan ulkopuolella sijaitsevaa porakaivoa, joista kaasu pumpataan mannerlaatalla sijaitsevan matalan veden kaasunporauslautan kautta merenalaisen kaasuputkeen. Kaasu virtaa putkessa 504 kilometrin matkan Batangas Cityn kaasunkäsittelylaitokseen mittausta, loppukäsittelyä ja jakelua varten. Batangasista kaasu kuljetetaan viiteen sitä käyttävään maakaasuvoimalaan: Sta. Rita (1 000 MW), San Lorenzo (500 MW), Ilijan (1 200 MW), San Gabriel (414 MW) ja Avion (97 MW).

Vuonna 2013 Malampayan toisessa kehitysvaiheessa merenpohjaan lisättiin kaksi porakaivoa turvaamaan kaasun säännölliset toimitukset. Vuonna 2015 kolmannessa kehitysvaiheessa kokonaisuuteen lisättiin painepuristusasema, jotta kaasuntuotanto saadaan jatkumaan, vaikka esiintymän kaasupaine vähenisi ajan myötä.

Malampayan keskimääräinen päivätuotanto normaaleissa olosuhteissa on ollut 12.1 miljoonaa kuutiometriä kaasua eli 2400 kuutiota/15 tuhatta tynnyriä nesteytettyä lauhdetta.

Kaasupajatso

Marraskuussa 2019 filippiiniläisen Dennis Uyn omistama Udenna sijoitusyhtiö yllättäen osti Chevron Philippinesin 45 prosentin omistusosuuden Malampayasta 565 miljoonalla dollarilla.

Toukokuussa 2021 myös Shell ilmoitti myyvänsä Udenalle 45 prosentin osuutensa 380 miljoonalla dollarilla. Sijoitusyhtiö rahoitti molemmat kaupat ulkomaisilta pankeilta – ING Bank, Deutsche Bank ja Australian-New Zealand Banking Group – saaduilla lainoilla.

Davaosta kotoisin oleva 48-vuotias Dennis Ang Uy ei ole aloittelija öljyalalla. Vuonna 2005 hän perusti Phoenix Petroleumin ja nosti sen maan neljänneksi suurimmaksi öljy-yhtiöksi kolmen suuren – Petron Pilipinas, Shell Petroleum ja Chevron Philippines – jälkeen.

Phoenix Petroleum on perustamisestaan lähtien häirinnyt kolmikon hallitsemia markkinoita ja aiheuttanut niille päänvaivaa itsenäisillä ja alan vakiintuneista käytännöstä poikkeavilla tavoillaan. Erityisesti maakunnissa Phoenix onnistui valtaamaan kolmikolta markkinaosuuksia.

Vuonna 2016 Udenna laittoi uuden vaihteen silmään ja aloitti aggressiivisen laajentumisen ostellen yrityksiä vasemmalta ja oikealta. Vuoden 2017 loppuun mennessä Udennalla oli omistuksia 55:ssä yrityksessä ja sen nettotulot kasvoivat huikeaan 4,3 miljardiin pesoon (Kun vielä vuonna 2016 tulot olivat vain 780 miljoonaa pesoa).

Manilan liikemieseliitin parissa Uyta on kuitenkin vierastettu. Hänen ilmiömäisen nopeaa nousuaan liike-elämän huipulle ei katsottu hyvällä vakiintuneiden, sukupolvesta toiseen maan luonnonvaroja kontrolloivien sukujen parissa.

Myrkkykaasua

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Malampaya-konsortiolla on yksi selkeä pääomistaja ja päätösvalta siirtynyt monikansallisilta yhtiöiltä filippiiniläisiin käsiin. Maan talouselämää hallitsevien mahtisukujen keskuudessa, missä veri virtaa öljyäkin sakeampana, kansallinen etu jää usein toiseksi, mikäli se risteää suvun oman edun tavoittelun kanssa.

Julkisuudessa Malampaya-kauppoja on arvosteltu yhä kovemmalla äänellä ja vaadittu niiden purkamista muun muassa seuraavilla perusteluilla:

•  Miksi kaupat tuotiin energiaministeriön hyväksyttäväksi vasta sen jälkeen, kun ne oli tehty?

•  Miksi valtio (PNOC:n kautta) ei käyttänyt kaupoissa etuosto-optiotaan?

•  Onko Uyn ja Duterten läheisillä suhteilla ollut jotain tekemistä kauppojen kanssa?

•  Päästääkö Uy kiinalaiset hyödyntämään Filippiinien luonnonvaroja? (Toukokuussa 2019 China National Offshore Oil Company, Phoenix Petroleum ja valtion omistama Philippine National Oil Company sopivat osallistuvansa yhdessä tulevaisuuden energiahankkeisiin)

•  Onko Udennalla riittävästi osaamista ja asiantuntemusta syvänmeren kaasun etsintään ja tuotantoon?

•  Mistä raskaasti velkaantunut Udenna löytää lisärahoitusta Malampayan vaatimiin kiireellisiin investointeihin?

•  Jatkaako energiaministeriö Malampayan palvelusopimusta vuoden 2024 jälkeen?

Julkisuudessa tällaisista kärpäsistä kasvatetaan härkäsiä, jotka osoittavat tai peittävät sen kuinka hankalaan tilanteeseen valtio, energiaministeriö ja Udenna ovat ajautuneet Malampayan kanssa.

Kaasua silmille

Ainoastaan kolme viimeistä kysymystä ovat sellaisia, mistä tulee olla oikeasti huolissaan. Mutta sitäkin huolestuttavampaa on se, mikä on lähes täysin jäänyt paikallisen riitelyn ja salaliittokehitelmien varjoon: Miksi Shell ja Chevron myivät osuutensa? Monikansalliset öljy-yhtiöt eivät yleensä luovu tuottavista öljy- ja kaasukentistä vapaaehtoisesti kesken sopimuskauden.

Mistä tahansa näkökulmasta Malampayan tulevaisuutta tarkastelee, uhat ovat mahdollisuuksia suurempia. Malampaya-konsortion palvelusopimus päättyy joulukuussa 2024, ja ilman uusien esiintymien käyttöönottoa nykyisten kaasuvarantojen odotetaan tyhjenevän vuoteen 2027 mennessä.

Ennen Udenna-kauppoja Malampayan tulevaisuus näytti selvältä: Kun palvelusopimus loppuu, valtio myöntäisi konsortiolle 15 vuoden jatkoajan ja laajennuksen uusien esiintymien hyödyntämiseen. Toinen pöydällä ollut vaihtoehto oli se, että valtio ottaisi Malampayan haltuun, mutta palkkaisi Shellin ja Chevronin jatkamaan sen kehittämistä ja ylläpitoa.

…ja ilmaan olet haituva

Riskinottajana tunnettu Dennis Uy ja häntä rahoittavat pankit laskevat nyt sen varaan, että energiaministeriö joutuu lopulta myöntämään palvelusopimukselle jatkoajan ja aluelaajennuksen. Nykyisen kaasukentän reuna-alueilla on lupaavia kaasuvarantoja, joihin lisäkaivoja poraamalla Malampaya saadaan tuottamaan kaasua vielä useiden vuosien ajan.

Dennys Uylle ja toukokuun vaalien jälkeiselle uudelle hallinnolle on tulossa melkoinen ongelmavyyhti ratkaistavaksi. Välttääkseen maata uhkaavan energiakriisin, osapuolten pitää iskeä pian oikeat kortit ja toimivat ratkaisut pöytään. Jos riitely kaupoista jatkuu, se johtaa vuosikymmeniä kestäviin kansainvälisiin oikeussalidraamoihin, joissa lopulta kaikki häviää, kaikista eniten filippiiniläinen sähkölaskun maksaja.