Bahala na! – Herran haltuun

Kun et tiedä mitä tehdä ja epävarmuus lamaannuttaa mielen, voit jäädä punnitsemaan vaihtoehtoja loputtomiin. Voit myös sanoa Bahala na ja hypätä tuntemattomaan. Tapahtuipa mitä tahansa, vastuu ei ole enää sinun.

Bahala na on yksi yleisempiä tokaisuja Filippiineillä. Toisinaan se raivostuttaa filippiiniläisten kanssa tekemisiin joutuvia ulkomaalaisia, jotka eivät voi muuta kuin sopeutua sen väistämättömyyteen tai ihailla sen sisältämää viisautta.

Filippiiniläisillä on pitkälle kehittynyt kyky elää hetkessä vailla suurempia huolia tulevaisuudesta. Ikään kuin he eläisivät maailmassa, jossa syyn ja seurauksen laki on käännetty nurinpäin ja joku korkeampi voima olisi ratin takana. Bahala na -ilmaisu on tämän kyvyn sanallinen ilmaus ja alleviivaus.

Filippiiniläiset osaavat vaistonvaraisesti päästää kädet irti rationalismin ratista ja antaa asioiden jatkaa automaattiohjauksella. He pystyvät yhdellä ilmaisulla jättämään ristiriitatilanteet ja vaikeat päätökset taakseen, menipä ne sitten syteen tai saveen.

Filippiiniläiset sanovat Bahala na, kun he eivät pysty päättämään miten toimia vaikeissa tilanteissa tai kun he eivät tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tällä ilmauksella he julistavat fatalistista maailmankatsomustaan, mutta Bahala na on myös asenne, joka pitää sisällään muutakin.

Vain elämää

Bahala na on avain filippiiniläiseen kulttuuriin ja mielenmaisemaan. Ihmiset hokevat sitä jatkuvasti ja kaikkialla. Sitä kuulee niin usein ja niin monenlaisissa yhteyksissä, että siihen turtuu eikä aina edes huomaa kuinka näpsäkästi asioiden hoitaminen jää herran haltuun.

Sana bahala on todennäköisesti johdannainen sanasta bathala, joka viittaa muinaiseen korkeampaan voimaan tai olentoon, jota saaristossa palvottiin ennen Espanjan siirtomaa-aikaa. Bahala na on hieman samantapainen ilmaisu kuin espanjalaisilla que sera sera tai ranskalaisten c’est la vie, mutta ei kuitenkaan täysin samassa merkityksessä.

Bahala na on filippiiniläinen vastine islamilaiselle termille Inshallah, joka tarkoittaa ”Jos Jumala suo” tai ”jos Allah tahtoo”, mutta hieman vähäisemmässä uskonnollisessa merkityksessä. Karkeasti käännettynä Bahala na voisi olla suomeksi vaikka ”herran haltuun”, ”ihan sama” tai ”tulee mitä tulee”.

Sanonta kuvaa osuvasti filippiiniläisten suhdetta fatalismiin, kohtalonuskoon ja jumalalliseen kaitselmukseen. Länsimaalaisen rationalismin marinomana on liian helppo todeta, että kyseessä on ainoastaan henkilökohtaisen vastuun pakoilu tai kyvyttömyys ymmärtää ympäröivää todellisuutta loogisesti ja järkiperustaisesti.

Se on osittain totta, mutta sanonta sisältää myös voimaannuttavan puolen, joka saa ihmiset toimimaan ja tekemään ratkaisuja tilanteissa, missä järkiperäinen pohdiskelu ja asioiden liiallinen vatvominen muuttuu saamattomuudeksi.

Sellaista on elämä

Bahala na lisää päättäväisyyttä hoitaa asiat niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä ja epämiellyttävyyksistä huolimatta ja antaa voimaa stressaavissa tilanteissa. Siitä tulee positiivinen ilmaus, joka voimaannuttaa ongelmien ja vastoinkäymisten kaatuessa päälle.

Kun filippiiniläiset kohtaavat haastavia tilanteita ja arkielämän vaikeuksia, Bahala na -ilmauksella he siirtävät henkisen vastuu päätöksistä ja seurauksista Jumalalle toivoen, että kaikki lopulta järjestyy. He hyväksyvät sen, mitä tuleman pitää ilman suoraa syyllisyyttä tulevasta. Mitäs siitä liikaa murehtimaan, kun jumalallinen vakuutusyhtiö vastaa seurauksista.

Bahala na on lohdullinen asenne esimerkiksi onnettomuuksissa, kuolemantapauksissa ja muissa katastrofeissa. Se auttaa selviytymään ja hyväksymään odottamattomia tapahtumia, ikäviä tilanteita ja kurjia olosuhteita. Ilmaisun ääneen sanominen vahvistaa sen, että on olemassa asioita, joihin ihminen ei voi vaikuttaa, ainoastaan hyväksyä vääjäämättömän.

Sitä voidaan pitää positiivisena ajatteluna siinä mielessä, että se antaa ihmisille voimaa ja itseluottamusta tarttua mihin tahansa toimeen siinä toivossa, että kaikki lopulta kääntyy parhain päin. Se on asenne, joka julistaa, etten ole 100-prosenttisen varma tuloksesta, mutta siitäkin huolimatta homma pitää hoitaa.

Kävin miten kävi

Bahala na -asenne tulkitaan yleensä negatiiviseksi piirteeksi, mutta sen sijaan, että se olisi vain osoitus laiskuudesta tai fatalistisesta lähestymistavasta ongelmiin, se voi olla myös osoitus päättäväisyydestä ja halukkuudesta ottaa riskejä.

Miksi niin monet filippiiniläiset siirtotyöläiset lähtevät töihin ulkomaille, vaikka heillä ei ole tietoa siitä, mikä heitä siellä odottaa? Bahala na -asenne on yksi taustalla vaikuttava psykologinen tekijä, jolla he pystyvät päästämään irti peloistaan ja epävarmuudestaan ja ottamaan suuria elämää mullistavia askelia.

Asenne selittää osittain myös sen, miksi niin monet filippiiniläiset ovat valmiita muuttamaan toiselle puolelle maapalloa täysin vieraisiin kulttuureihin tavattuaan ulkomaalaisen puolison vain muutaman kerran. He uskaltavat tehdä sen, koska he osaavat sanoa Bahala na.

Ehkä filippiiniläiset ovat länsimaalaisia paremmin sisäistäneet, kuinka vähän ihmisellä lopulta on kontrollia oman elämänsä suurissa kysymyksissä. Yleensähän ihmiselämän suuret suunnanmuutokset tapahtuvat suunnittelematta ja sattumalla on niihin suuri vaikutus.

He ymmärtävät vaistonvaraisesti, että jälkeenpäin tarkasteltuna puolet kaikista päätöksistä osoittautuu lopulta hyviksi ja puolet huonoiksi, vaikka niitä olisi puntaroitu kuinka perusteellisesti tahansa. He ikään kuin päätyvät tähän johtopäätökseen jo etukäteen ja heittävät henkistä kolikkoa niissä tilanteissa, missä sattuman osuus on suurempi kuin looginen päättely.

Elämä on laiffii

Bahala na -sanonnan merkitykselle ei ole olemassa oikeaa tai väärää tulkintaa. Loppujen lopuksi kaikki sen merkitykset ovat aina subjektiivisia. Kaikki riippuu tilanteesta ja hetkestä, missä sanontaa käytetään.

Jos Bahala na käy sietämättömäksi ja kaikki tuntuu jäävän liian usein herran haltuun, voi vastalääkkeeksi kokeilla toista filippiiniläistä sanontaa: Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. ”Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään”.

Ihmiset kaikkialla pyrkivät elämään turvallista ja järkevää elämää, mitä se sitten kullekin merkitsee vallitsevassa kulttuuriympäristössä. Jokaisen arki kuitenkin kaipaa joskus terveellistä muistutusta siitä, että epävarmuus on elämää ja joskus tuntuu hemmetin hyvältä sanoa Bahala na ja hypätä tuntemattomaan.