Filippiiniläinen vaimo – Vaivattomasti viehättävä

Jokainen filippiiniläinen naisen kanssa naimisissa oleva suomalainen mies joutuu joskus vastaamaan tähän kysymykseen: Millainen on filippiiniläinen vaimo?

Kysymys on ihan yhtä epätarkka yleistys kuin siihen annetut vastauksetkin. Se on oiva esimerkki ihmisten luontaisesta taipumuksesta yleistää ja ryhmittää ihmisiä joukkojen ja viiteryhmien osiksi. ”Filippiiniläinen vaimo” on yksi määre yleistää joukko ihmisiä kolmen yhteisen ominaisuuden perusteella; filippiiniläinen, nainen ja vaimo.

Filippiiniläisillä vaimoilla nuo kolme ominaisuutta täyttyvät 100 prosenttisesti, mutta siitä eteenpäin yhteisiä ja yleisiä ominaisuuksia on huomattavasti vähemmän. Mielikuva filippiiniläisestä vaimosta pirstoutuu yksilöiksi, joista jokainen on omalla yksilöllisellä tavallaan filippiiniläinen vaimo.

Maria Claran haamu

Filippiiniläisten vaimojen erityislaatuisuutta haettaessa persoonalliset luonteenpiirteet ja kulttuuriperäiset erityspiirteet usein sekoittuvat. Esimerkiksi vaimon ylenpalttisesta mustasukkaisuudesta kärsivät miehet laittavat piirteen mielellään filippiiniläiseen kulttuurin kuuluvaksi käytösmalliksi, vaikka kyse on enemmän yksilöllisestä luonteenpiirteestä.

Muita filippiiniläisen vaimon yleistämistä vaikeuttavia tekijöitä ovat vaimon perhetausta, koulutus ja kokemukset. Korkeasti ja kalliisti koulutetuilla vaimoilla on länsimaisemmat käsitykset vaimon hyveistä ja roolimalleista kuin miljonäärejä alhaisimmista yhteiskuntaluokista tulevilla vaimoilla. Olen myös huomannut, kuinka työ- ja elämänkokemus muokkaavat vaimon perinteistä roolimallia laveammaksi.

Filippiiniläisen vaimon identiteettimerkitys on myös erilainen Filippiineillä tai ulkomailla asuessa. Suomessa filippiiniläisvaimoihin suhtaudutaan harvoin täysin neutraalisti, eikä tarvitsekaan, sillä heillä on oma filippiiniläinen identiteetti, joka on tärkeä heille itselleen. Eikä siihen sisälly käsitystä, missä alistuva ja eksoottinen nainen pelastaa suomalaisen peräkammarin pojan nykyajalta.

Kuten kaiken maailman vaimoilla, jokaisella filippiiniläisillä vaimoilla on omat persoonalliset hyvät ja huonot puolensa. Jos ne rajataan pois, jääkö jäljelle mitään yleisiä kulttuurista kumpuavia ominaispiirteitä, jotka ovat yhteisiä kaikille filippiiniläisille vaimoille?

Seuraavat viisi piirrettä voisivat jossakin määrin olla sellaisia, jotka jokainen suomalainen mies tunnistaa filippiiniläisessä vaimossaan. Tässä en käytä kenenkään vaimoa esimerkkinä, en edes omaani, mutta heitä kaikkia kollektiivisesti yleistäen.

Perheen merkitys

Ehkä selkein kulttuurista lähtöisin oleva yhteinen piirre filippiiniläisellä vaimolla on suhde perheeseen. Filippiineillä kasvetaan perinteeseen, missä läheisiä perhesiteitä ylläpidetään sosiaalisen elämän perustana ja taloudellisena turvana. Filippiiniläisellä vaimolla voi alkuun olla hankaluuksia hahmottaa Suomen yksilöperusteista ydinperhemallia, missä vuorovaikutussuhteet muihin sukulaisiin perustuvat vapaaehtoisuuteen velvollisuuksien sijaan.

Perhekäsitys ilmenee filippiiniläissuomalaisten pariskuntien arjessa mitä moninaisempina muotoina ja malleina, mutta suomalainen puoliso voi olla kuitenkin varma siitä, että vaimo asettaa oman perheen hyvinvoinnin ja huolenpidon korkealle omassa tarvehierarkiassaan ja hyvän elämän määrittelyssä.

Perheen tukeminen

Kuten sanonta kuuluu, avioliitto puolittaa surumme, kaksinkertaistaa ilomme ja nelinkertaistaa kulumme. Filippiiniläisen puolison kanssa kysymys taloudellisesta tuesta perheelle nousee esiin ennemmin tai myöhemmin. Useimmissa suomalaisfilippiiniläisissä avioliitoissa tuetaan yhdessä vaimon perhettä, mutta myös päinvastainen on mahdollista, mikäli vaimon perheen pihalla kasvaa hyvää satoa tahkoava rahapuu.

Filippiiniläisessä perhekäsityksessä liikutaan meille suomalaisille kimurantisti moraalisen ja taloudellisen velan välillä. Käytännössä tällainen sanaton avunanto- ja yhteistyösopimus tarkoittaa sitä, että perhe ja sukulaiset elävät keskinäisissä velkasuhteissa, joissa vaihdon välineinä ovat palvelukset ja raha. Velat ovat epätarkkoja ja epämuodollisia velvollisuuksia perhettä kohtaan eikä rahaa irroteta omaksi erilliseksi velanmaksun välineeksi yhtä tarkkarajaisesti kuin Suomessa. Palvelu palveluksesta ja osan palveluksista voi maksaa myös rahalla ja toisinpäin.

Näitä velkoja maksetaan ja velvollisuuksia täytetään suhteellisen kyvyn ja kapasiteetin mukaan. Monessa perheessä “kyvyn ja kapasiteetin” epäsuhta vaimon perheeseen saattaa aiheuttaa jännitteitä, koska niiden suhteellisuus ymmärretään lähtökohtaisesti eri tavoin suomalaisessa ja filippiiniläisessä perhekäsityksessä.

Sukupuoliroolit

Filippiineillä noudatetaan perinteisiä sukupuolirooleja ja suomalainenkin mies huomaa sen kodin arjessa. Vaimo haluaa siivota, hoitaa kotia ja laittaa ruokaa ilman puolison apua. Sitä ei pidä ymmärtää väärin, eikä se ole merkki alistuvuudesta tai valta-asetelmista. Filippiiniläistä naista ei loukkaa se, että häntä pidetään ja kohdellaan naisena eikä se traumatisoi häntä turvattomaan tilaan.

Suomalaisfilippiiniläinen avioliitto on eri tavalla tasa-arvoinen kuin suomalainen avioliitto, missä tasa-arvo toteutuu kinastelemalla tiskaus- ja siivousvuorot tasan. Suurin osa filippiiniläisistä vaimoista arvostaa sitä, että avioliiton arjessa roolit ovat tasa-arvoisesti selkeät, missä molemmilla puolisoilla on vastuut ja velvollisuudet, jotka eivät ristiriitaudu kodin arjessa.

Tampo

Kun rakkauden kiertokulun linkkiyhteys tilapäisesti katkeaa, filippiiniläinen vaimo vetää esiin parisuhteen työkalupakista ”tampon”. Se on filippiiniläisen vaimon tapa riidellä ja välttää riitaa kasvamasta aihettaan suuremmaksi.

Suomalaiselle puolisolle tampo voi olla äärimmäisen rasittava, kun kaikki logiikka kytkeytyy pois päältä eikä vaimo puhu, ei vastaa kysymyksiin eikä osoita mitään halua ratkaista riitaa välittömästi ja suoraan. Tampo purkautuu aikanaan kun mies pyytää anteeksi – Sillä ei ole merkitystä kumpi puolisoista aloitti riidan tai on oikeassa – ja vasta sen jälkeen voidaan aloittaa linkkiyhteyksien palauttaminen.

Tampossa on kuitenkin oma inhimillinen logiikkansa; Vaimo kytkeytyy pois päältä ja hiljenee yksisanaiseksi, jottei kiivastuksissaan sanoisi mitään sellaista, mitä katuisi myöhemmin. Se on viisas taktiikka ottaa aikalisä ylikierroksilla käyville tunteille, jottei tilanne kärjisty pisteeseen, missä hovioikeuskaan ei tiedä, missä parisuhde päättyy ja parisuhdeväkivalta alkaa.

Merkkipäivät

On olemassa sanonta, jonka mukaan siinä talossa vallitsee rauha, jossa mies on kuuro ja vaimo sokea. Filippiiniläisen vaimon kanssa eläessä yksi auvoisen perhe-elämän tae ja edellytys on merkkipäivien muistaminen. Mikäli mies suhtautuu niihin ei-niin-kovin-tärkeinä tapahtumina, ja etenkin jos ne jäävät kokonaan huomioimatta, alkaa näkö palautumaan vaimon sokeaan rakkauteen.

Pelkkä merkkipäivien muistaminen onnitteluilla ei yleensä riitä. Sanojen on muututtava teoksi. Minimissään miehen tulee huomioida hääpäivä, vaimon ja lasten syntymäpäivät, jottei kodissa räjähdä likainen pommi, jonka laskeuma tunnekylmentää kodin ilmaston useiksi päiviksi.

Vaimoni on toista maata

Yhä useampi suomalainen mies tietää jo vastauksen siihen millainen oma filippiiniläinen vaimo on. Hieman alle sata suomalaismiestä solmii vuosittain avioliiton filippiiniläisen naisen kanssa. Merkittävin yksittäinen syy suomalaisfilippiiniläisten avioliittojen lisääntymineen on nettideittailun yleistyminen. Siinä maailmassa englanninkieliset ja vaivattomasti viehättävät filippiinat ovat vahvoilla.

Voidaan perustellusti ennustaa, että tulevaisuudessa suomalaisfilippiiniläisten avioliittojen määrät tulevat kasvamaan, sillä suomalaisen ja filippiiniläisen onnen avainniput täydentävät toisiaan: Maailman onnellisimmassa maassa on puutetta arjen onnesta, kun taas siellä missä Aasia hymyilee, on puutetta arjen onnen edellytyksistä.

Aina on olemassa myös suomalaisia ja filippiiniläisiä, joiden onnen avaimet eivät sovi alhaisempien hintaluokkien autojen virtalukkoihin. Mutta sellainen onni on niin pieninä murusina maailmalla, että niiden hippujen tavoittelun varaan rakentuvat avioliitot ehtivät kaatua ennen niiden saavuttamista.

Parisuhteen kultainen keskitie on niin heikosti etukäteen viitoitettu, että avioliitto filippiiniläisenkin vaimon kanssa on mahdollisuus, missä voiton hinta on älyvapaa ja tappion riski mielipuolinen. Jos miehelle on kuitenkin käynyt niin, että hän on kotona pomo ja vaimo vain päätöksentekijä, voi laittaa soimaan Bon Jovin Livin’ on a Prayer kappaleen ja laulaa mukana yhdessä vaimon kanssa… ”Meillä on toisemme ja se on paljon…”