Filippiiniläinen vaimo – Vaivattomasti viehättävä

Jokainen filippiiniläinen naisen kanssa naimisissa oleva suomalainen mies joutuu joskus vastaamaan tähän kysymykseen: Millainen on filippiiniläinen vaimo?

Kysymys on ihan yhtä epätarkka yleistys kuin siihen annetut vastauksetkin. Se on kuitenkin oiva esimerkki ihmisten luontaisesta taipumuksesta yleistää ja ryhmittää ihmisiä joukkoihin ja viiteryhmiin. ”Filippiiniläinen vaimo” on yksi määre yleistää joukko ihmisiä kolmen yhteisen ominaisuuden perusteella; filippiiniläinen, nainen ja vaimo.

Filippiiniläisillä vaimoilla nuo kolme ominaisuutta täyttyvät 100 prosenttisesti, mutta siitä eteenpäin yhteisiä ja yleisiä ominaisuuksia on huomattavasti vähemmän. Mielikuva filippiiniläisestä vaimosta pirstoutuu yksilöiksi, joista jokainen on omalla yksilöllisellä tavallaan filippiiniläinen vaimo.

Vaimoni on toista maata

Filippiiniläisten vaimojen erityislaatuisuutta haettaessa persoonalliset luonteenpiirteet ja kulttuuriperäiset erityspiirteet usein menevät sekaisin. Esimerkiksi vaimon ikävä käytös helposti määritellään filippiiniläiseen kulttuurin kuuluvaksi käytösmalliksi, vaikka kyse saattaa olla yksilöllisestä luonteenpiirteestä.

Muita vaimon yleistämistä vaikeuttavia tekijöitä ovat vaimon perhetausta, koulutus ja kokemukset. Korkeasti ja kalliisti koulutetuilla vaimoilla on länsimaisemmat käsitykset vaimon hyveistä ja roolimalleista kuin miljonäärejä alhaisimmista yhteiskuntaluokista tulevilla vaimoilla. Olen myös huomannut, kuinka työ- ja elämänkokemus muokkaavat vaimon perinteistä roolimallia laveammaksi.

Filippiiniläisen vaimon identiteetti on myös erilainen Filippiineillä tai ulkomailla asuttaessa. Suomessa filippiiniläisvaimoihin suhtaudutaan harvoin täysin neutraalisti, eikä tarvitsekaan, sillä heillä on oma filippiiniläinen identiteetti, joka on tärkeä heille itselleen. Siihen omakuvaan ei sisälly käsitystä, missä alistuva ja eksoottinen nainen pelastaa suomalaisen peräkammarin pojan nykyajalta.

Kuten vaimoilla kaikkialla maailmassa, jokaisella filippiiniläisellä vaimollakin on omat persoonalliset luonteenpiirteensä – hyvät ja huonot. Jos ne rajataan pois, jääkö jäljelle mitään yleisiä kulttuurista kumpuavia ominaispiirteitä, jotka ovat kaikille heille yhteisiä?

Seuraavat viisi piirrettä voisivat jossakin määrin olla sellaisia, jotka jokainen suomalainen mies tunnistaa filippiiniläisessä vaimossaan. Tässä en käytä kenenkään vaimoa esimerkkinä, en edes omaani, vaan heitä kaikkia kollektiivisesti yleistäen.

Perheen merkitys

Ehkä selkein kulttuurista lähtöisin oleva yhteinen piirre on käsitys perheestä. Filippiineillä kasvetaan perinteeseen, missä läheisiä perhesiteitä ylläpidetään sosiaalisen elämän perustana ja taloudellisena turvana.

Filippiiniläisellä vaimolla voi aluksi olla vaikeuksia hahmottaa Suomen yksilölähtöistä ydinperhemallia, jossa vuorovaikutus sukulaisten kanssa perustuu vapaaehtoisuuteen velvoitteiden sijaan.

Erilainen perhekäsitys ilmenee filippiiniläissuomalaisten pariskuntien arjessa mitä moninaisempina malleina. Suomalainen puoliso voi kuitenkin olla varma, että vaimo asettaa oman perheensä hyvinvoinnin ja huolenpidon korkealle hyvän elämän kriteereissään.

Perheen tukeminen

Filippiiniläisen puolison kanssa eteen tulee jossakin vaiheessa kysymys hänen perheensä taloudellisesta tukemisesta ja sen pelisäännöistä. Useimmissa suomalaisfilippiiniläisissä avioliitoissa tuetaan yhdessä vaimon perhettä, mutta myös päinvastainen on mahdollista, mikäli vaimon perheen pihalla kasvaa runsasta satoa tuottava rahapuu.

Filippiiniläisessä perhekäsityksessä liikutaan meille suomalaisille kimurantisti moraalisten ja taloudellisten velvollisuuksien välillä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että perhe ja sukulaiset elävät keskinäisissä riippuvuussuhteissa, joissa vaihdon välineinä ovat palvelukset ja raha.

Velat ja palvelukset ovat epätarkkoja ja epämuodollisia velvollisuuksia, eikä niitä eroteta yhtä tarkkarajaisesti kuin Suomessa: palvelu palveluksesta ja osan palveluksista voi maksaa myös rahalla ja toisinpäin.

Näitä velkoja maksetaan ja velvollisuuksia täytetään suhteellisen kyvyn ja kapasiteetin mukaan. Monessa perheessä “kyvyn” ja ”kapasiteetin” epäsuhta ja epämääräisyys saattaa aiheuttaa jännitteitä, koska niiden suhteellisuus ymmärretään lähtökohtaisesti eri tavoin suomalaisessa ja filippiiniläisessä perhekäsityksessä.

Sukupuoliroolit

Filippiineillä noudatetaan perinteisiä sukupuolirooleja ja suomalainenkin mies huomaa sen kodin arjessa. Vaimo haluaa roolikäsityksensä mukaisesti siivota, hoitaa kotia ja laittaa ruokaa ilman puolison selvärajaista osallistumista.

Sitä ei pidä ymmärtää väärin, eikä se ole merkki alistuvuudesta tai valta-asetelmista. Filippiiniläistä naista ei loukkaa se, että häntä pidetään ja kohdellaan ”perinteisenä” naisena eikä se traumatisoi häntä turvattomaan tilaan.

Suomalaisfilippiiniläinen avioliitto on eri tavalla tasa-arvoinen kuin suomalainen avioliitto, missä tasa-arvo toteutuu kinastelemalla tiskaus- ja siivousvuorot määrällisesti tasan. Suurin osa filippiiniläisistä vaimoista arvostaa sitä, että avioliiton arjessa puolisoiden roolit ja velvollisuudet ovat niin selkeitä, etteivät ne ristiriitaudu kodin arjessa.

Tampo

Kun linkkiyhteys rakkauden kiertokulussa tilapäisesti katkeaa, filippiiniläinen vaimo vetää esiin parisuhteen työkalupakista tampon. Se on filippiiniläisen vaimon tapa riidellä ja välttää erimielisyyksiä kasvamasta aihettaan suuremmaksi.

Suomalaiselle puolisolle tampo voi olla äärimmäisen rasittava, kun kaikki logiikka kytkeytyy pois päältä eikä vaimo puhu, ei vastaa kysymyksiin eikä osoita mitään halua ratkaista riitaa välittömästi.

Tampo purkautuu aikanaan, kun mies tekee aloitteen ja pyytää anteeksi – Sillä ei ole merkitystä kumpi puolisoista aloitti riidan tai on oikeassa – vasta sen jälkeen voidaan aloittaa linkkiyhteyksien palauttaminen. Tässäkin on tärkeä ymmärtää, että tampon purkaminen on miehen rooliin kuuluva toimi, ei osoitus väärässä olemisesta.

Tampossa on kuitenkin oma inhimillinen logiikkansa; Vaimo kytkeytyy pois päältä ja hiljenee yksisanaiseksi, jottei kiivastuksissaan sanoisi mitään sellaista, mitä katuisi myöhemmin. Se on viisas taktiikka ottaa aikalisä ylikierroksilla käyville tunteille, jottei riita kärjisty pisteeseen, missä hovioikeuskaan ei tiedä, missä parisuhde päättyy ja parisuhdeväkivalta alkaa.

Merkkipäivät

On olemassa sanonta, jonka mukaan siinä talossa vallitsee rauha, jossa mies on kuuro ja vaimo sokea. Filippiiniläisen vaimon kanssa eläessä yksi auvoisen perhe-elämän edellytys on merkkipäivien muistaminen. Mikäli mies suhtautuu niihin ei-niin-kovin-tärkeinä tapahtumina, ja jos ne jäävät kokonaan huomioimatta, alkaa näkö palautumaan vaimon sokeaan rakkauteen.

Pelkkä merkkipäivien muistaminen onnitteluilla ei yleensä riitä. Sanojen on muututtava teoksi. Minimissään miehen tulee huomioida hääpäivä, vaimon ja lasten syntymäpäivät, jottei kodissa räjähdä pommi, jonka laskeuma tunnekylmentää kodin ilmaston useiksi päiviksi.

Onnen avaimet

Yhä useampi suomalainen mies tietää jo vastauksen siihen millainen oma filippiiniläinen vaimo on. Noin sata suomalaismiestä solmii vuosittain avioliiton filippiiniläisen naisen kanssa. Merkittävin yksittäinen syy suomalaisfilippiiniläisten avioliittojen lisääntymineen on nettideittailun yleistyminen. Siinä maailmassa englannin kieltä taitavat ja vaivattomasti viehättävät filippiinat ovat vahvoilla.

Voidaan perustellusti ennustaa, että tulevaisuudessa suomalaisfilippiiniläisten avioliittojen määrät tulevat kasvamaan, sillä suomalaisen ja filippiiniläisen onnen avainniput täydentävät toisiaan: Maailman onnellisimmassa maassa on puutetta arjen onnesta, kun taas siellä missä Aasia hymyilee, on puutetta arjen onnen edellytyksistä.

Parisuhteen kultainen keskitie on niin heikosti etukäteen viitoitettu, että avioliitto filippiiniläisenkin vaimon kanssa on mahdollisuus, missä voiton hinta on älyvapaa ja tappion riski mielipuolinen. Jos pariskunnalle on kuitenkin käynyt niin, että mies on kotona tyytyväinen pomo ja vaimo onnellinen päätöksentekijä, voi laittaa soimaan Bon Jovin Livin’ on a Prayer kappaleen ja laulaa mukana yhdessä vaimon kanssa… ”Meillä on toisemme ja se on paljon…”

Lisää aiheesta: Vaimo Filippiineiltä (osa 6) – Yleisimmät ennakkoluulot