Vaimo Filippiineiltä (osa 1) – Millainen on filippiiniläinen vaimo?

Näinä absurdeina aikoina, kun kiihkeimmät feministit nostavat esille miesten eliminoimisen keinona ratkaista miesten ja naisten välisten suhteiden ongelmat, niin miesten puolella ratkaisuksi on tullut hankkia vaimo muualta, esimerkiksi Filippiineiltä.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset miehet solmivat viime vuonna ulkomailta kotoisin olevien naisten kanssa avioliittoja eniten venäläisten (122 kpl), toiseksi thaimaalaisten (104) ja kolmanneksi virolaisten (75) kanssa. Filippiinit kohosi maakohtaisessa vertailutilastossa seitsemännelle sijalle kolmellakymmenelläviidellä avioliitolla. Solmittujen avioliittojen todellinen määrä on kuitenkin suurempi, sillä kaikki ulkomailla avioituneet pariskunnat eivät rekisteröi liittoaan Suomessa.

Kaikki kliseet, joita olet kuullut filippiiniläisistä vaimoista ovat kuin sananlaskuja – Ne ovat aina latteuksia ennen kuin on omakohtaisesti kokenut niiden totuuden – jotka eivät sovi omaan puolisoon, mutta tuntuvat täsmäävään kaikkien muiden filippiiniläisiin puolisoihin. Todellisuudessahan filippiiniläisen vaimon arkkityyppiä ei ole olemassa kuin puheissa ja hakukoneiden parametreissä.

Kultainen noutaja mahdollisuuksien maassa

Filippiineillä elää noin 130 miljoonaa filippiiniläistä. Sen lisäksi Filippiinien kansalaisia arvioidaan asuvan ulkomailla noin 25 miljoonaa. Heistä puolet on naisoletettuja, joita ei loukkaa naisena se, että heitä pidetään naisena. Tuollainen naismäärä on niin valtava, että määrällään se pyyhkii pöydältä mahdollisuuden määrittää filippiiniläisen vaimon arkkityyppi. Kun tarkasteluun lisätään kuinka heterogeenisestä ja monikulttuurisesta yhteiskunnasta he tulevat, filippiiniläisen vaimon arkkityyppi hajoaa kaleidoskooppimaisesti miljooniin erilaisiin filippiiniläisen vaimon arkkityyppeihin.

Jos palataan suomalaiseen todellisuuteen, missä filippiiniläisen vaimon käsite tilastollisesti pitää sisällään ainoastaan seuraavat määreet: Filippiinien kansalainen, nainen ja avioliitossa. Tuollaisella määrittelyllä ei päästä pitkälle, joten yleistykseen pitää lisätä muita mausteita. Koska filippiiniläiset ovat Suomessa melko tuntematon kansanryhmä, filippiiniläisen vaimon yleistävään kuvaan sisällytetään jossain määrin myös arveluita siitä miten suomalainen mies ja filippiiniläinen nainen ovat päätyneet aviopariksi ja millaisilla motiiveilla.

Suomalainen mies tapaa filippiiniläinen naisen deittisivustolla ja he aloittavat etäsuhteen. Suomalainen kosija käy muutaman kerran Filippiineillä tapaamassa morsianta ja hänen perhettään. Tuleva vaimo on kotoisin köyhemmistä oloista, missä hänellä ei ollut mahdollisuutta kouluttautua pitkälle eikä kerätä säästöjä, joten pariskunnan taloudellinen tulevaisuus on ainakin alkuun suomalaisen puolison varassa. Pariskunnalla ei ole syvällisempää tuntemusta toisistaan ja toistensa kulttuureista eikä vahvaa yhteistä kieltä. He avioituvat yleensä Filippiineillä, jonka jälkeen muuttavat Suomeen rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Mikäs siinä, sehän on vanhan perinteisen tavan mukainen järkiavioliitto, missä molemmat osapuolet saavat jotain sellaista mitä eivät löydä kotimaastaan. Tuollaisissakaan liitoissa raha ja rakkaus eivät sulje toisiaan pois, sillä Filippiineillä elämä on muutenkin jatkuvaa länsimaisen joko-tai konseptin kumoamista, missä toisilleen ristiriitaiset asiat voivat rakkaudessakin olla totta ja olemassa samanaikaisesti (Kts. Raha ja rakkaus filippiiniläisittäin).

Koska yllä oleva ”tavallinen tarina” sopii nykyään useimpiin suomalaisfilippiiniläisiin avioliittoihin, se myös määrittää sen millainen yleinen kuva filippiiniläisestä vaimosta muodostuu. Se on ennakkoluuloinen, yleistävä ja rajoittunut kuva, joka ei vielä kerro mitään siitä millainen on filippiiniläinen vaimo, sillä yksikään noista tavallisen tarinan määreistä ei ole hyvän tai huonon vaimon ominaisuuksia. Ne kertovat ainoastaan ihmisen taustasta ja lähtökohdista, eivät siitä millainen hän on vaimona.

Kun naamiot putoaa

Kun puhutaan filippiiniläistä vaimoista, keskustelu usein rajoittuu kulttuurin mukaiseen vaimon rooliin ja sen erilaisuutteen verrattuna muiden maiden vastaaviin yleistyksiin, esimerkiksi suomalainen vaimo (millainen vaimo hän on?). Sellaisessa tarkastelussa jää vähemmälle huomiolle vaimon persoonan, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taustan merkitys. Ajan myötä parisuhteessa persoonan ja henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys kasvaa ja kulttuuritaustan vähenee.

Vaikka filippiiniläisillä vaimoilla on paljon yhteisiä tapoja, käsityksiä ja muita kulttuurisidonnaisia piirteitä, henkilökohtaiset ominaisuudet määrittävät sen, miten ja missä määrin ne arjessa ilmenevät. Vaimon alkuperäinen kulttuuri ja tausta ovat kuin karkkipaperi, johon ihastumme ensin, mutta kun avaamme paperin, sieltä paljastuu ihminen, kenen kanssa jaamme jokapäiväisen elämän.

Jokainen filippiiniläinen vaimo on oman kulttuurinsa marinoima nainen, eikä hän pääse sen asettamista malleista ja normeista eroon avioitumalla ulkomaalaisen kanssa ja vaihtamalla maata. Eihän niin tapahdu suomalaisille miehillekään, kun he menevät naimisiin filippiiniläisen naisen kanssa. 

Vaikka teemme avioliitossa kompromisseja, me emme pääse kokonaan irti henkilökohtaisista ja kulttuurimme avioliitolle asettamista normeista, tavoista ja odotuksista. Voimme sitä yrittää ja uskotella itsellemme olevamme poikkeuksia, mutta kun käsi osuu sydämelle ja katse peiliin, sieltä löytyy suomalainen mies oman taustansa mukaisine käsityksineen avioliitosta.

Sokeria ja hunajaa

Omien kokemukseni perusteella seuraavat kulttuurilähtöiset piirteet löytyvät vaihtelevissa määrin lähes jokaiselta filippiiniläiseltä vaimolta riippumatta hänen yhteiskunnallisista tai sosioekonomisista lähtökohdistaan. Toisilla ne ovat selkeitä, toisilla ilmenevät eri tavoin ja eri asteisesti, mutta kulttuurin perusteella ”filippiiniläiseltä vaimolta” voi kohtuudella odottaa seuraavia yhteisiä ja yleisiä piirteitä:

Filippiiniläiset vaimot noudattavat perinteisiä sukupuolirooleja, ja heillä on erilainen käsitys tasa-arvosta parisuhteessa kuin suomalaisilla. Filippiiniläinen vaimo pyrkii jakamaan kotityöt tasan enemmän puolisoiden ominaisuuksien ja kykyjen mukaan kuin riitelemällä ne kaikessa määrällisesti tasan. Heillä on vahva käsitys perheestä kokonaisuutena, ei yksilöiden liittona kuten nykysuomalaisessa perhekäsityksessä.

He ovat hyvin suku- ja perhekeskeisiä ja tiukka suomalainen ydinperhemalli voi sopia heille Suomessa, joskus se voi olla helpotuskin. Ulkomaille muuttaessaan filippiiniläinen vaimo jää usein kotimaahan jääneiden sukulaisten kanssa tilaan, missä perhekäsitysten erot ja keskinäiseen taloudelliseen tukemiseen liittyvät odotukset saattavat alkaa kipinöimään. MIkäli puolisot ovat pureskellet tuon asian etukäteen yhteisesti ymmärretyksi, ydinperhettä laajempi perhekäsitys voi parhaimmillaan tuoda avioliittoonkin vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen laajemman yhteisön kanssa.

Koska Filippiineillä ei ole samanlaista kaikkivoipaa ja kaiken kattavaa hyvinvointivaltiota pitämässä kansalaisista huolta, filippiiniläisillä on ulkomaillakin vahva eetos tienata elanto työllä ja pitää arki kasassa perheen omin voimin. Filippiiniläiset vaimot ovatkin yleensä ahkeria ja työteliäitä, sillä se on heille heidän omassa kulttuurissaan luonteenomainen keino selviytyä ja turvata tulevaisuus.

Useimmille filippiiniläisille suhde uskontoon on merkityksellisempi kuin meille maallistuneille suomalaisille. Monet heistä ovat eriasteisesti uskonnollisia, mutta eivät odota aviopuolisaltaan samaa sitoutumista uskontoon ja sen harjoittamiseen. Tosin heille on tärkeää, että perheen lapset jakavat ainakin osan heidän uskonnollisesta perimästään ja tavoistaan myös ulkomailla.

Lopuksi se kaikista ilmeisin ja määräävin filippiiniläisten vaimojen yhteinen ominaispiirre: He ovat tunteellisia, lämminhenkisiä ja sosiaalisesti huomaavaisia. Monille suomalaisille miehille nuo piirteet ovat juuri sitä eliksiiriä, mitä he kaipaavat ja mihin he ihastuvat filippiiniläisissä naisissa.

Etikkaa ja sipulia

Me suomalaiset miehet muutumme haavoittuvaisiksi kauniiden, tunteellisten ja lämminhenkisten filippiiniläisten naisten seurassa. Se on heidän puoleltaan suurelta osin kulttuurin ja tapanormien mukaista käytöstä, jonka takaa voi löytyä mitä tahansa. Kun ihmiseen tutustuu paremmin, sieltä voi pahimmillaan paljastua katkera, kateellinen ja negatiivinen persoona, jonka kanssa avioituminen on kuin erämaavaellus, joka päättyy nääntymiseen kangastukseksi paljastuneen rakkauden kaivon ääreen.

Filippiineillä on paljon koulutettuja ja laajasti sivistyneitä naisia, mutta suuri enemmistö maan naisista elää oman yksinkertaisen elinympäristönsä mahdollisuuksien rajaamaa elämää, mistä he ammentavat kokemuksensa ja tietonsa. Kaikista kulttuurin mukanaan tuomista vaimohyveistä huolimatta, sellainen tausta ei tarjoa kovin laajaa maailmankuvaa ja tiedollista pohjaa syvällisempiin keskusteluihin maailman menosta. Mitä kauempana puolisoiden sosioekonominen tausta, koulutus ja kokemuspohja toisistaan ovat, sitä haastavampaa heidän on löytää elämän mittaiselle matkalle keskusteltavaa ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

Filippiineilläkin on naisia, jotka eivät ymmärrä länsimaisen elämäntavan ja sen materiaalisten ulottuvuuksien syvempiä sosiaalisia merkityksiä. Heille on olennaista osoittaa kuinka he ovat avioliittonsa myötä ”länsimaalaistuneet” ja kokeneet yhdessä yössä sosiaalisen nousun ihmeen. Mitä vähemmän koulutusta ja vaatimattomampi vaimon tausta on, sitä räikeämpää tällainen käytös voi olla.

Mikäli puolisoilla ei ole yhteistä kieltä eikä heidän välillään oleva kielimuuri murru, jotain muuta tulee murtumaan. Todellisen ja pitkäkestoisen avio-onnen pohjaksi perheellä on hyvä olla ainakin yksi yhteinen tunnekieli, jottei vaimon kaikkinainen ulkoinen ihanuus pääse rupsahtamaan katsojan silmässä ikääntymistäkin nopeammin.

Joskus saan kuulla, kuinka Suomeen muuttaneet filippiiniläiset vaimot olisivat ainoastaan rahan ja korkeamman elintason perässä olevia ”kullankaivajia”, jotka ovat naineet suomalaisen miehen ainoastaan niiden vuoksi. Toki tuollaisia kullankaivajia löytyy, mutta niitä on maassa kuin maassa, eikä se ole yksinomaan filippiiniläisille varattu ominaispiirre.

Avioliiton maustesaaret

Kansalaisuushan ei sinällään takaa auvoista avioliittoa, joten puoliso on hyvä nähdä ja arvottaa suhteen alusta lähtien enemmän ihmisenä kuin filippiiniläisenä vaimona. Pitkänmatkan onnistuminen filippiiniläisen vaimon kanssa on lopulta kiinni molempien puolisoiden persoonasta, yksilöllisistä ominaisuuksista ja sitoutumisesta ihan samoin kuin kaikissa muissakin avioliitoissa.

Osa suomalaisfilippiiniläisistä avioliitoistakin kariutuu, kun odotukset puolisosta eivät kohtaa. Usein ne eivät alkujaankaan perustuneet todellisuuteen, vaan yleistäviin mielikuviin ja epämääräisiin odotuksiin puolisosta, jota ei arjen todellisuudesta löytynytkään.

Vaikka täydellisyys onkin käytännössä teoreettinen absoluutti, niin järin monen peninkulman päähän ei tästä mahdottomuudesta jäädä, jos löydät kymmenien miljoonien filippiiniläisten naisten joukosta itsellesi hyvän vaimon. Jos niin, käy, voit odottaa avioliitolta hieman erilaista menoa kuin suomalaisen naisen kanssa avioiduttaessa.

Erilainen kulttuuri ja sen mukanaan tuomat lisämausteet voivat tehdä avioliitosta syömäkelvottoman, mutta onnistuessaan siitä syntyy niin herkullinen soppa, ettei mitään muuta enää haluakaan syödä.