Vaimo Filippiineiltä (osa 5) – Onko avioero mahdollinen?

Monen suomalaisfilippiiniläisen pariskunnan avio-onni hyytyy myötä ja vastoinkäymisiin, kun suhde joutuu rakkauden rasitustesteihin, joihin ei siedätyshoito tepsi. Ovatko he silloin tuomittuja loppuelämän mittaiseen keskinäiseen kiirastuleen ilman mahdollisuutta avioeroon?

Kun Irlanti (1995) ja Malta (2011) laillistivat avioeron, Filippiinit jäi ainoaksi maaksi maailmassa, joka ei tunnusta avioeroa lainsäädännössään. Vatikaani on diskattu valtioiden joukosta, koska se ei edes tunnusta avioliittoa, jonka voisi lopettaa.

Kuten monet muutkin asiat Filippiineillä, avioerokaan ei ole yksiselitteinen asia. Siihenkin pätee koko maata kuvaava sanonta: Mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy. Lain kirjainta noudatetaan, mutta sen henkeä voidaan venyttää ja kieputella kunnes avioerokin on mahdollinen, vaikka se ei ole mahdollista.

Tässä vaiheessa monet heittävät pyyhkeen kehään ja antavat asian olla, uskoen sen olevan mahdotonta, liian vaivalloista tai kallista. Filippiinien nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin avioeron, jos pariskunta on eronnut ulkomailla ja eron toinen osapuoli on ulkomaalainen tai entinen Filippiinien kansalainen avioliiton solmimishetkellä.

Käärme edellä perseeseen

Koska Filippiinien katolinen kirkko ei tunnusta avioeroa, pariskuntien on turvauduttava maalliseen tuomioistuimeen avioliiton purkamiseksi. Tämä koskee kaikkia uskontokuntia yhtä lukuun ottamatta: Filippiinien muslimialueilla, joilla sovelletaan islamilaisia perhelakeja, laillinen avioero on mahdollinen pariskunnille, jotka ovat avioituneet islamilaisten avioliittoriittien mukaisesti.

Ratkaisevaa avioerossa on se, onko avioliitto rekisteröity Filippiinien kansallisen tilastointiviranomaisen avioliittorekisteriin (Philippine Statistics Authority). Mikäli avioliiton rekisteröintiä ei ole tehty – monet jättävät sen tekemättä voidakseen myöhemmin ”erota” vaivattomasti – pariskunta ei ole naimisissa lain viimeiseen pilkun tulkintaan saakka.

Mikäli avioliittoa ei ole rekisteröity asianmukaisesti, suomalainen puoliso voi hoitaa avioeron lämpimällä kädenpuristuksella tai vaihtoehtoisesti hakkaamalla mielenterveytensä verille yrittäessään saada itselleen katsomaansa oikeutta ja kohtuutta esimerkiksi omaisuuden jakoa ja lapsia koskevissa riidoissa.

Jos jätetään huomioimatta katolisen kirkon sakramentti avioliiton pyhyydestä, Filippiinien maallisemmassa menossa on neljä tapaa miten avioliitto voidaan purkaa ja lopettaa siten, että puolisoilla on mahdollisuus avioitua uudelleen:

 • Avioliiton mitätöinti
 • Avioliiton kumoaminen
 • Puolison kuolema
 • Ulkomaisen avioeron vahvistaminen

Eihän me koskaan oltu naimisissa, eihän?

Avioliiton mitätöimistä tai kumoamista (annulment) kutsutaan avioeroksi filippiiniläiseen tapaan. Ne ovat käytännössä ainoat vaihtoehdot Filippiinien kansalaisille avioliiton päättämiseksi siten, että molemmilla on mahdollisuus avioitua uudelleen. Mitätöiminen ja kumoaminen ovat oikeudellisia menettelyjä, jotka julistavat avioliiton pätemättömäksi alusta alkaen ja kohtelevat sitä ikään kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan.

Mitätöiminen on menettely, missä avioliitto voidaan peruuttaa tuomioistuimen päätöksellä ab initio. Se tarkoittaa, että avioliitto katsotaan alusta alkaen laittomaksi tiettyjen menettelyvirheiden tai esteiden vuoksi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi tekninen virhe vihkitodistuksessa, seremoniassa tai viranomaisrekisteröinneissä, puolisot ovat olleet vihittäessä alaikäisiä, avioliittoon on suostuttu uhkailulla tai jollain muulla sopimattomalla painostuksella.

Avioliitto voidaan myös kumota tuomioistuimen päätöksellä ikään kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut puolison kyvyttömyyden tai ymmärtämättömyyden vuoksi. Kumoamiselle on esitettävä perusteelliset ja uskottavat perusteet. Yleisimmin käytettyjä syitä ovat psykologinen kyvyttömyys tai tilapäinen mielisairaus, jotka estävät puolisoa täyttämästä keskeisiä avioliiton tunnusmerkkejä.

Sekä mitätöinti että kumoaminen ovat pitkiä ja kalliita prosesseja (150000–500000 PHP), missä tuomioistuin tutkii tapauksen, kuulee todistajia ja arvioi esitettyjä todisteita avioliiton pätevyyden määrittämiseksi. Noin 5 prosenttia vetoomuksista hylätään, ja jos ne hylätään, kumpikaan osapuoli ei voi jättää uutta vetoomusta tai valittaa päätöksestä.

Vetoomusten käsittelyaika on yhdestä kolmeen vuoteen, riippuen todistajien saatavuudesta ja tuomioistuimen ruuhkaisuudesta. Käsittely voi kestää kauemminkin, mikäli toinen puoliso kiistää vetoomuksen eikä hyväksy sen perusteeksi esitettyjä todisteita.

Kummassakaan tapauksessa puolisot eivät voi tehdä vetoomusta yhdessä, toisen on oltava syyttävä ja toisen syyllinen osapuoli. Jos tuomioistuin toteaa avioliiton ”toteutumattomaksi”, molemmat osapuolet voivat laillisesti solmia uuden avioliiton.

Luonnollisesti myös puolison kuolema päättää avioliiton, kun elossa olevasta puolisosta tulee leski, joka voi halutessaan mennä uudelleen naimisiin. Uutta avioliittolupaa haettaessa tulee mukaan liittää edesmenneen puolison virallinen kuolintodistus.

Ulkomaisen avioeron vahvistaminen

Suomalaisen avioeron vahvistaminen mahdollistaa Filippiineillä laillisen eron pariskunnille, joiden toinen osapuoli on Filippiinien kansalainen (tai entinen Filippiinien kansalainen, joka on ollut naimisissa suomalaisen kanssa saadessaan Suomen kansalaisuuden). He eroavat Suomessa tai jossain muussa maassa, joka sallii eronneiden mennä uudelleen naimisiin, käännättävät käräjäoikeuden avioeropäätöksen virallisella kääntäjällä englanniksi ja laillistavat sen ensin ulkoministeriössä ja sen jälkeen Filippiinien lähetystössä. Avioero on suomalaisen puolison osalta sillä selvä.

Mikäli filippiiniläinen puoliso haluaa vahvistaa suomalaisen avioeropäätöksen Filippiineillä, hänen on tehtävä se kotipaikkansa Regional Trial Courtissa (paikallinen käräjäoikeus) tai sen kunnan tuomioistuimessa, missä avioliitto solmittiin. Oikeuden vahvistus vapauttaa filippiiniläisen puolison avioliiton velvoitteista ja mahdollistaa uuden avioliiton myös Filippiineillä.

Avioeron vahvistaminen edellyttää perheoikeudellisiin kysymyksiin erikoistunutta asianajajaa (family lawyer), joka laatii vetoomuksen, jonka pariskunta tarkistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa. Suomalaisen puolison tulee liittää vetoomukseen myös non forum shopping -todistus, jonka voi tehdä julkisella notaarilla, ulkomailla Filippiinien konsulaatissa tai suurlähetystössä.

Vetoomus jätetään paikallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kun hakija on vastaanottanut tuomioistuimen päätöksen avioeron vahvistamisesta, hänen on odotettava vielä 15 päivää, jotta se tulee lainvoimaiseksi. Lopullinen päätös vahvistetaan sen kunnan kansliassa, jossa purettu avioliitto on alun perin rekisteröity.

Alla luettelo asiakirjoista, jotka tulee toimittaa avioeron vahvistamiseen Regional Trial Courtissa:

 • Vapaamuotoinen kirjallinen esitys avioliittohistoriasta.
 • Oikeaksi todistettu kopio Filippiinien kansallisen tilastointiviranomaisen myöntämästä vihkitodistuksesta.
 • Oikeaksi todistettu kopio Suomen käräjäoikeuden (tai muun maan) avioeropäätöksestä virallisen kääntäjän englanniksi kääntämänä.
 • Yhteisten lasten syntymätodistukset.
 • Todistus puolisoiden nykyisestä asuinpaikkakunnasta.
 • Todistus Filippiinien tai ulkomaan kansalaisuudesta (passi tai kansalaisuustodistus).
 • Käsittelyä nopeuttamaan mukaan voi laittaa myös oikeaksi todistetun ja englanniksi käännetyn kopion sen maan avioerolaista, missä avioero on myönnetty. Kyseisen avioerolain tulee hyväksyä se, että avioeron osapuolet voivat mennä uudelleen naimisiin.

Köyhän miehen avioero

Filippiineillä tunnetaan myös niin sanottu laillinen asumusero (legal separation), mikä ei kuitenkaan lopeta avioliittoa eikä näin ”eronnut” voi mennä uudelleen naimisiin. Asumuseroon päädytään silloin, kun sovittelu ei ole mahdollista eikä avioliiton mitätöinti tai kumoaminen ole vaihtoehto.

Laillinen asumisero tarjoaa oikeudellisen kehyksen erillään asumiselle ja lapsiin, omaisuuteen ja taloudelliseen tukeen liittyvien asioiden käsittelemiselle. Asumuseropäätöksen saaminen voi kestää useista kuukausista vuoteen, hankalissa ja riitaisissa tapauksissa kauemminkin.

Laillisen asumuseron hakemus jätetään asuinpaikan Regional Trial Courtiin laissa säädetyin perustein, joita voivat olla esimerkiksi aviorikos, toistuva puolisoon ja/tai lapsiin kohdistuva väkivalta, painostaminen prostituutioon, huumeriippuvuus, alkoholismi, homoseksuaalisuus, kaksinnaiminen, puolison hylkääminen ilman perusteltua syytä yli vuoden ajaksi… Asianajaja auttaa löytämään sopivan perusteen.

Filippiineillä tunnetaan ja tunnustetaan avioehto (prenup). Mikäli aviopari sellaisen haluaa, sen laatimiseen tulee palkata perheoikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut lakimies, jolla on myös kokemusta länsimaisesta avioliittolaista ja -käytännöistä.

Avioliiton on kestettävä eroon saakka

Sitkeästi elävä uskomus, ettei filippiiniläisestä puolisosta voi erota, ei pidä enää paikkaansa. Filippiiniläinenkin puoliso pääsee suomalaisesta puolisosta halutessaan eroon ihan laillisesti myös Filippiineillä. Se, kannattaako erota, on sitten täysin puolisoiden välinen asia.

Yleensähän se, että kaksi ihmistä päättää erota, ei ole merkki siitä, että he eivät ymmärrä toisiaan, vaan merkki siitä, että he ovat vihdoin alkaneet ymmärtää. Toisaalta naimisissa pysymisellä voi olla monia etuja; saat aina paljon enemmän myötätuntoa ystäviltä huonosta avioliitosta kuin koskaan hyvästä avioerosta.

Kun ihmiset eroavat, se on aina tragedia. Mutta jos ihmiset pysyvät yhdessä, se voi olla vielä pahempaa. Filippiineillä on sanonta, miksi katoliset eivät halua avioeroa: He pysyvät yhdessä vihan, katkeruuden ja vitutuksen voimalla, aivan kuten Jumala tarkoitti.